• Mielestämme ihmisen pitää saada tilaa käsitellä omia tunteitaan rakentavalla tavalla. Lisäksi jokainen tarvitsee toivoa tulevasta. Uskomme yhteisen kulttuurin vievän työyhteisöä eteenpäin ja auttamaan sitä kehittymään muuttuvassa maailmassa. Arvostavalla kohtaamisella on hyvä aloittaa.
  • Mukaan ottaminen

    Mukaan ottaminen

    Ihmisten mukaan ottamisessa on iso ero siinä kuinka heitä puhutellaan ja kohdellaan. Koska olet viimeksi kysynyt työkaveriltasi kuinka hänellä menee? Tai syönyt lounasta uuden työyhteisönne jäsenen kanssa?

    Komentamalla ja käskyttämällä voi saada halutun asian aikaiseksi, mutta kuinka pysyvän vaikutuksen sillä saa aikaan? Pyytämällä ja osallistamalla ihminen tuntee hallitsevansa omia tekemisiään ja on näin motivoituneempi toteuttamaan liiketoiminnan haasteita tehokkaasti.