• Mielestämme ihmisen pitää saada tilaa käsitellä omia tunteitaan rakentavalla tavalla. Lisäksi jokainen tarvitsee toivoa tulevasta. Uskomme yhteisen kulttuurin vievän työyhteisöä eteenpäin ja auttamaan sitä kehittymään muuttuvassa maailmassa. Arvostavalla kohtaamisella on hyvä aloittaa.
  • Kuulluksi tuleminen

    Kuulluksi tuleminen

    Ihmisten arvostus lähtee kuulluksi tulemisen kokemuksesta. Mielipiteen kuuntelemisella on mahdollisuus saada ihmiset tuntemaan itsensä merkityksellisiksi työyhteisön jäseniksi. Mielestämme jokainen on paras asiantuntija omassa työssään. Työyhteisön avoimuudella saadaan lisättyä kaikkien ymmärrystä muiden käsityksistä ja kokemuksista ja näin luotua edellytyksiä kehittymiselle. Toimiva dialogi organisaation sisällä luo pohjaa menestyksekkäälle strategialle ja antaa ihmisille mahdollisuuden vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa rakentavalla tavalla.