• Mielestämme ihmisen pitää saada tilaa käsitellä omia tunteitaan rakentavalla tavalla. Lisäksi jokainen tarvitsee toivoa tulevasta. Uskomme yhteisen kulttuurin vievän työyhteisöä eteenpäin ja auttamaan sitä kehittymään muuttuvassa maailmassa. Arvostavalla kohtaamisella on hyvä aloittaa.
  • Ihmisten johtaminen

    Ihmisten johtaminen

    Ihmisten johtamisen ytimenä on yksilöllisten tarpeiden huomioiminen. Kuuntelemalla esimies voi saada selville alaistensa tarpeita ja näin yhdistää liiketoiminnan ja yksilöiden tarpeita. Mitä avoimempi ja luottamuksellisenpi ilmapiiri on, sitä syvemmälle tässä dialogissa päästään. Vaikka ihmisiä olisikin kuultu strategiaa määritettäessä, on sitoutuminen yrityksen tavoitteisiin lujempi kun ihmisen omatkin tarpeet on huomioitu. Suhde omaan esimieheen on tutkitusti ihmisen työviihtyvyyden ja näin myös työhyvinvoinnin merkittävin tekijä.