• Mielestämme ihmisen pitää saada tilaa käsitellä omia tunteitaan rakentavalla tavalla. Lisäksi jokainen tarvitsee toivoa tulevasta. Uskomme yhteisen kulttuurin vievän työyhteisöä eteenpäin ja auttamaan sitä kehittymään muuttuvassa maailmassa. Arvostavalla kohtaamisella on hyvä aloittaa.
  • Arjen käytännöt

    Arjen käytännöt

    Työyhteisössä jokapäiväiset asiat muuttuvat ympäristön muutosten myötä. Nämä muutokset ovat usein signaaleja tarvittaville yrityksen suunnan muutoksille ja uusiutumiselle. On yrityksen strateginen valinta kuinka näitä heikkojakin signaaleja kuullaan ja kuunnellaan. Yrityksen uuden strategian ja suunnan toteutuminen lähtee jo olemassaolevien asioiden toimivuudesta ja vanhoista toimimattomista asioista luopumisesta.