• Väitämme kaiken kehittämisen lähtevän nykytilan ymmärtämisestä. Kehittymistä ja uusiutumista voi tapahtua myös kantapään kautta, mutta tietoinen kehittäminen vaatii nykytilan selvittämistä. Sen voimme teille luvata.
  • Työyhteisöille

    Työyhteisövalmennustemme

    punainen lanka on ihmisten mukaan ottaminen työyhteisön kehittämiseen. Tavoitteenamme on ylläpitää ja vahvistaa yhteisöllistä toimintaa arjessa kysymällä mitä yhteisönä vahvistamme? Kehittämisprosessissa rohkaisemme ihmisiä tutkimaan itselleen merkityksellisiä asioita. Yhdistämme ihmisten ja työyhteisön intressit mahdollistamalla näin oppivan organisaation. Rakennamme avoimen ja luottamuksellisen ilmapiirin prosessin aikana ja rohkaisemme osallistujia henkilökohtaiseen vastuunottamiseen toiminnastaan ja yhteisöstään.

    Ratkaisukeskeisellä ja myönteisellä lähestymistavallamme saamme aikaan dialogin kautta yhteisen suunnan, jota tarvitaan arjen paineiden keskellä toimintatapojen muuttamiseksi.

    Työhyvinvoinnissa ja työyhteisön kehittämisessä johdon tuki on välttämätön pysyvien tulosten aikaansaamiseksi.