• Väitämme kaiken kehittämisen lähtevän nykytilan ymmärtämisestä. Kehittymistä ja uusiutumista voi tapahtua myös kantapään kautta, mutta tietoinen kehittäminen vaatii nykytilan selvittämistä. Sen voimme teille luvata.
  • Esimiehille

    Esimiesvalmennuksissa

    tavoittelemme tasapainoa esimiesten energian jakamisessa liiketoiminnan haasteisiin ja ihmisten kohtaamiseen. Tällä tasapainolla on ratkaiseva merkitys esimiehen oman jaksamisen kannalta.

    Slogan “Fact based management and value based leadership” kuvaa erinomaisesti esimiesten kahta haastetta. Käytännössä tämä tarkoittaa kuinka esimies yksilönä pitää huolta omasta ammatillisesta uusiutumisesta ja kehittymisestä ja kuinka hän kykenee kohtaamaan ihmiset arjen pyörteissä. Kehityskeskusteluissa kulminoituu liiketoiminnan haasteiden ja ihmisten kohtaamisen taito.

    Tuemme esimiesten uusiutumis- ja kehittymisprosessia coachingilla. Autamme heitä fokusoimaan ajatteluaan ja toimintaansa arjessa liiketoiminnan tavoitteiden mukaisesti sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintastrategioita. Tuloksena saamme aikaan punnittuja päätöksiä, reflektoivaa oppimista ja syvempää kehitystä.