• Olemme tehokkaita kartoittamaan työyhteisön nykytilan. Kehittämämme menetelmä antaa ryhmälle mahdollisuuden purkaa tuntojaan ja tarjoaa samalla kaikille kuulluksi tulemisen mahdollisuuden. Tämä luo pohjaa työyhteisön kehittymiselle ja antaa eväitä organisaation kehittämiselle.
  • Osaava Esimies

    Johtamisvalmennuksien

    perustana käytämme Osaava Esimies -valmennusohjelmaa, alkuperäinen englanninkielinen ohjelma on nimeltään Leadership Development Program. Osaava Esimies yhdistää 360 arvioinnit, DiSC®:n tarjoamat johtamisen lisäosat yhdistettynä organisaation strategiseen vuosikelloon ja kehityskeskusteluprosessiin.