• Olemme tehokkaita kartoittamaan työyhteisön nykytilan. Kehittämämme menetelmä antaa ryhmälle mahdollisuuden purkaa tuntojaan ja tarjoaa samalla kaikille kuulluksi tulemisen mahdollisuuden. Tämä luo pohjaa työyhteisön kehittymiselle ja antaa eväitä organisaation kehittämiselle.
  • Ongelmanratkaisu

    Luovaa ongelmanratkaisua

    käyttäen autamme osallistujia tekemään esille nostamiensa asioiden merkityksistä
    tarkoituksia, ja viemään ne käytännön suunnitelmiksi ja toteutuksiksi.