• Olemme tehokkaita kartoittamaan työyhteisön nykytilan. Kehittämämme menetelmä antaa ryhmälle mahdollisuuden purkaa tuntojaan ja tarjoaa samalla kaikille kuulluksi tulemisen mahdollisuuden. Tämä luo pohjaa työyhteisön kehittymiselle ja antaa eväitä organisaation kehittämiselle.
  • DiSC

    DiSC®

    persoonallisuusprofiilien avulla osallistujat tekevät itsearvioin omasta käyttäytymistyylistään. Tällä autamme osallistujia syventämään itsetuntemustaan ja hyödyntämään ihmisten erilaisuutta vuorovaikutustilanteissa kuten johtamisessa ja myynnissä.