• Olemme tehokkaita kartoittamaan työyhteisön nykytilan. Kehittämämme menetelmä antaa ryhmälle mahdollisuuden purkaa tuntojaan ja tarjoaa samalla kaikille kuulluksi tulemisen mahdollisuuden. Tämä luo pohjaa työyhteisön kehittymiselle ja antaa eväitä organisaation kehittämiselle.
  • BBP-menetelmä

    Bridge Between People -menetelmä

    käynnistää avoimen prosessin, jonka lopputulos syntyy osallistujien vastavuoroisesta keskustelusta ja konkreettisen suunitelman yhteisestä rakentamisesta. Käytännönläheinen mentelemä perustuu dialogisuuteen, osallistumiseen ja osallistamiseen. Bridge Between People -menetelmä on tiimien ja ryhmien kehittämiseen erinomainen työkalu, jonka teho perustuu ihmisten kokemukseen kuulluksi tulemisesta.

    Bridge Between People -menetelmä on työkalu kaikille niille, jotka työssään tekevät yhteistyötä tiimissä ja yli tiimirajojen. Tavoitteena on yhteistyön vahvistaminen ja kehittäminen. Menetelmä sopii kaikille toimialasta riippumatta ja sitä voidaan käyttää, kun halutaan kirkastaa yhteistä suuntaa. Tiiminjäsenet, jotka eivät vielä tunne toisiaan voivat menetelmän avulla löytää yhteisen ymmärryksen perustehtävää unohtamatta.