• Olemme tehokkaita kartoittamaan työyhteisön nykytilan. Kehittämämme menetelmä antaa ryhmälle mahdollisuuden purkaa tuntojaan ja tarjoaa samalla kaikille kuulluksi tulemisen mahdollisuuden. Tämä luo pohjaa työyhteisön kehittymiselle ja antaa eväitä organisaation kehittämiselle.
  • 360 arvioinnit

    360-mittauksella

    mitataan pitkäkestoisissa prosesseissa esimiestoiminnan lähtötilannetta ja valmennuksen
    vaikuttavuutta esimiesten, alaisten ja kollegoiden palautteen pohjalta.