• Olemme tehokkaita kartoittamaan työyhteisön nykytilan. Kehittämämme menetelmä antaa ryhmälle mahdollisuuden purkaa tuntojaan ja tarjoaa samalla kaikille kuulluksi tulemisen mahdollisuuden. Tämä luo pohjaa työyhteisön kehittymiselle ja antaa eväitä organisaation kehittämiselle.
  • Menetelmämme

    Tuloksia ja vaikuttavuutta tutkituilla menetelmillä

    Vaikka menetelmät ovat usein asiakkaan tarpeiden kannalta toissijaisia, pyrimme käyttämään suomalaiseen kulttuuriin sovitettuja kansainvälisesti koeteltuja valmennustyökaluja. Menetelmä, tai työkalu, on kuitenkin aina kehitetty jonkin ongelman ratkaisemiseen ja siksi onkin tärkeää valita kulloinkin oikeat välineet valmennuksen vaikuttavuuden varmistamiseksi. Tarpeen tunnistaminen ja ymmärtäminen onkin keskeistä sekä valmennuksen että valmennettavan organisaation tulosten kannalta.

    Olemmekin kehittäneet Bridge Between People -menetelmän täydentämään markkinoilla olevia huipputyökaluja ymmärtääksemme ja auttaaksemme asiakkaitamme ymmärtämään todellisia tarpeita. Näiden tarpeiden esiin nostaminen ja työstäminen rakentavalla tavalla avaa organisaatioille ja ihmisille uusia mahdollisuuksia kehittyä ja onnistua tulevaisuudessa.