Asiakaspalautteet

Asiakkailtamme saatuja palautteita

”Kasvoin itse ja priorisoin asioita hieman uudella tavalla”
”Koin tärkeäksi arvojen ja perustehtävän käsittelyn suhteessa yrityksen strategiaan”
”Eri yksiköiden toimijoiden mielipiteiden jakaminen ja omien näkemysten herättäminen”
”Avasi näkemyksiä ja antoi jaksamista päivittäiseen rutiiniin”
”Asioita käsiteltiin soljuvasti, ei orjallisesti”
”Työnantaja hyötyy asioiden esilleottamisesta, jotka usein vaikeita käsitellä”